Cikády jsou nejhlučnější hmyz na světě

Cikády si většinou spojujeme s dovolenou v Chorvatsku, ale vyskytují se všude možně po světě. Zkrátka většinou tam, kde je teplo. Jejich přítomnost provází hluk, který žádný jiný hmyz nesvede. Proč takto cvrkají a jak je to s jejich životem pod zemí?

Proč tolik křičí?

Cikád je mnoho druhů, jejich společným jmenovatelem je zmiňovaný hluk, který mnohým turistům, kteří mají ubytování poblíž cikádích stanovišť, způsobuje bezesné noci. Tento tropický cvrček může být až šest centimetrů dlouhý, ale na kůře stromů, kde nejčastěji pobývá, je jen těžko viditelný. O to více je slyšet. Cvrčením, jak se tomuto zvuku říká, vábí samci samičky. Proto se také intenzita hluku i tónů mění. Každý druh cikád má přitom specifické cvrčení, které zástupci svého druhu s jistotou poznají.

Samci vydávají hluk pomocí speciálního ústrojí na zadečku, které se podobá bubnu a skládá se ze svalů a napínací vazivové membrány vibrující rychlostí až pět stovek kmitů za vteřinu. To je pořádná rychlost a také pořádný randál. Jedna cikáda může být slyšet až několik stovek metrů daleko, přičemž její hluk dosahuje až 120 decibelů.

Cikáda stráví většinu života v podzemí

Malé cikády se rodí z vajíček v podzemí, kde jejich matky tvoří jakési drobné komůrky. Tam po vylíhnutí žijí několik let a živí se šťávami z kořenů rostlin a stromů. V Chorvatsku jsou v podzemí asi čtyři roky, ale v Kanadě i 17 let. Až cikáda dospěje, což se projeví svléknutím z larvy, vydá se na povrch hlučně hledat partnera. To je také jejich poslední stádium života.

Cikády v Česku

Cikády se dokonce vzácně vyskytují i v Česku a na Slovensku. Jde o cikádu viničnou, která je o poznání menší než ta od Jadranu nebo z Kanady. Daří se jí na slunných prostranstvích a také se rodí v zemi, kde prý přebývají 6 – 10 let, poté je čeká jen několik týdnů života na slunci. Cvrčí také hlučně, avšak mnohem méně než jejich větší příbuzní.


Reklamní sdělení:

Kácení stromů Brno – Specialisté na manipulaci s pilou ve výšce a rizikové kácení stromů.